VÅRA TJÄNSTER

Vårt serviceurval omfattar bland annat:

  • översättningar
  • språkgranskning och korrekturläsning
  • tolkning      
  • översättningar av skyddsinformationsblad
  • auktoriserade översättningar
  • REACH/CLP
  • AutoCAD    
  • rättegångstolkning
  • InDesign
  • FrameMaker

Vårt språkurval är mycket omfattande: vi kan erbjuda tjänster på nästan alla betydelsefulla språk i världen. Ert företag kan behändigt finna alla språktjänster ni behöver under samma tak.

Vi utför språktjänsterna ni behöver till ett avtalat pris och enligt avtalad  tidtabell. Våra professionella översättare och våra effektiva översättningsminnesprogram står garanter för att våra översättningstjänster alltid är konkurrenskraftiga!

Översättningstjänster

En tillförlitlig och professionell översättningstjänst

Vi sköter om alla era översättningar tillförlitligt och flexibelt. Våra stora översättarresurser möjliggör översättningar av både korta och omfattande handlingar samt projekt som omfattar flera språk. Vi är bl.a. specialiserade på tekniska översättningar och handelsöversättningar. Översättningstjänsten textar även AutoCAD-ritningar, vi använder oss av alla AutoCad LT versioner.

Förutom tekniska översättningar och handelsöversättningar omfattar vår  heltäckande service bl.a. auktoriserade översättningar. Vårt språkurval är ytterst omfångsrikt, så vi klarar alltid av att leverera översättningar till de språk våra kunder önskar.

Tolkning

Vi står till tjänst med  ytterst kompetenta tolkar till både officiella konferenser, företagspresentationer och till och med möten på arbetsplatsen, helt enligt era specialbehov. Vi tar även hand om telefontolkning och kontakter med era utländska kunder. Av oss får ni även en tolk för era utlandsresor. Vi väljer ut tolkarna enligt temaområden så att tolken är väl insatt i branschens specialterminologi.

Tekniska översättningar

En teknisk översättning kräver specialkännedom

En teknisk översättning kräver alltid att översättaren är väl insatt i den ifrågavarande branschens terminologi samt känner till branschens kutym. Vi på Käännöspolku Oy sitter inne med specialkännedom om och erfarenhet av både tekniska översättningar och tolkningar. 

När du behöver en professionell teknisk översättare med  flera års erfarenhet, kontakta då Käännöspolku.

REACH-översättning

EU:s REACH-författning (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals) förenhetligar till exempel översättningen av  skyddsinformationsblad till olika språk. Översättningar som uppfyller REACH-kraven som utformats enligt förordningarna intar nu och i framtiden en nyckelposition, när man vill garantera produkters fria rörelse på Europeiska unionens gemensamma marknad.

Käännöspolku hjälper att uppdatera de dokument som är relevanta för produkterna på ditt företag.

Översättningar av skyddsinformationsblad

Översättningar av skyddsinformationsblad – tillförlitligt och snabbt

Översättningarna av skyddsinformationsbladen hör till vårt företags specialområden. Käännöspolku iakttar alltid de av myndigheterna och EU uppställda kraven vid översättningar av  skyddsinformationsblad (t.ex.en  REACH-översättning). Våra översättare är väl insatta i till exempel den kemiska industrins specialterminologi och utför alltid översättningar av skyddsinformationsblad tillförlitligt och snabbt.

Vi garanterar våra kunder högklassiga och snabba leveranser till konkurrenskraftiga priser!

Översättning av hemsidor

Översättning av hemsidor – webbsidornas språkversioner

Översättning av hemsidor – webbsidornas språkversioner

Då vi översätter dina hemsidor kan du bättre presentera ditt företags produkter och service även för de utländska kunderna. När översättningen av hemsidorna sköts professionellt, förmedlas produkternas och tjänsternas detaljerade uppgifter - exakt och korrekt.

Käännöspolku hjälper ditt företag med de utmaningar som uppstår i samband med översättningen av hemsidorna. Vi förfogar över yrkeskunniga och kompetenta översättare med mångårig erfarenhet inom översättningsbranschen.

Maritima översättningar

Maritima översättningar – tillförlitligt och professionellt

Käännöspolku känner till den tekniska terminologin inom sjöfarten, och tjänar sina kunder även med maritima översättningar. Dessa översättningar kräver förutom kännedom om terminologin även kunskap om och uppföljning av den tekniska utvecklingen inom branschen. Personalen på Käännöspolku har mångårig erfarenhet av sjöfartsbranschen, och därför klarar vi av att utföra tillförlitliga och exakta översättningar för våra kunder inom sjöfarten.

REACH-översättningar och CLP-översättningar –  utförda i enlighet med EU-förordningarna.