Käyttöturvallisuus-tiedotteiden käännökset

Käyttöturvallisuustiedotteiden käännökset luotettavasti ja nopeasti

Käyttöturvallisuustiedotteiden käännökset ovat yrityksemme erikoisalaa. Käännämme asiakkaidemme laatimat käyttöturvallisuustiedotteet huomioimalla aina viranomaisten ja EU:n asettamat vaatimukset (esim. REACH-käännökset). Kääntäjämme ovat perehtyneet esimerkiksi kemianteollisuuden erikoissanastoon, joten käyttöturvallisuustiedotteen käännös sujuu aina luotettavasti ja nopeasti. Kääntäjiemme kokemuksen ansiosta voitte olla varmoja siitä, että käyttöturvallisuustiedotteiden käännökset on laadittu huolellisesti ja käytetyn termistön oikeellisuuden varmistaen. 

REACH-käännökset ja CLP-käännökset, EU-asetusten mukaisesti tehtynä

EU:n REACH säädös (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) yhtenäistää esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteiden kääntämistä eri kielille. Asetusten mukaisesti tehdyt REACH-vaatimusten mukaiset käännökset ovatkin nyt ja tulevaisuudessa avainroolissa, kun halutaan taata tuotteiden vapaa liikkuminen Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Käännämme asiakkaidemme laatimat käyttöturvallisuustiedotteet aina EU:n säätämiä asetuksia noudattaen.

Ota yhteyttä, mikäli tarvitset käyttöturvallisuustiedotteiden käännöksiä. Pystymme auttamaan lähes kaikkien kielien kanssa!